ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş, teknolojik, kaliteli, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren, müşteri şartları ve taleplerine uyacağını garanti eden yönetim anlayışını benimser ve uygular.

Bu amaçla bünyesinde ve alt yüklenicileri ile ilgili tüm paydaşlarına Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere sadık kalarak ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarına uygun Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerini oluşturur, sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirir ve uygulanmasını sağlar.

Buna yönelik olarak;

  • İnsan olgusunu en değerli kaynağımız olarak kabul etmek,
  • Sektördeki yenilikleri takip etmek ve öğrenmenin yanı sıra; çalışanlarımızın kendilerini ve sistemi sürekli iyileştirmeleri adına onlara gerekli ortamı oluşturarak fırsat tanımak,
  • Ulusal mevzuatları takip ederek yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  • Doğal kaynak ve hammadde kullanımında bilinci artırırken, atık azaltımı konusunda çalışmalar yapmak,
  • Faaliyetlerimiz ve kuruluş bağlamımızla ilgili risk değerlendirmelerinde; fırsatların getirilerini dinamik güç olarak kullanırken; riskleri en aza indirgemek,
  • Enerji tüketiminde sürekli tasarruf için önlemler almak,
  • Çevre ve iş kazalarını önleyici gerekli tüm çalışmaları yapmak,

Kalite, çevre ve isg performansımız ile ilgili üçüncü kişilere örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.

Firmamızın Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasıdır ve kamuoyunun incelemesine açıktır.

Bu sayfa 1066 ' kez görüntülendi.

Aslandağ Grubu

(0216) 427 37 37